Tag Archives : robot


ระบบซื้อขายหุ้นอัตโนมัติ SAP ระบบซื้อขายหุ้นอัตโนมัติ SAP
ถ้ามีอีกทางเลือกหนึ่งในการสะสมหุ้น โดยที่ไม่ต้องปิดตาข้างนึงในการซื้อสะสมแบบ DCA แต่ใช้ระบบในการเลือกหุ้น เลือกจังหวะซื้อ ขาย คงจะดีไม่น้อย ตามมาดูรายละเอียดกันเลย