Tag Archives : ดอกเบี้ยธนาคาร


เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 เดือน) ของธนาคารออมสิน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 เดือน) ของธนาคารออมสิน
ยังพอมีเวลานะคะ สำหรับใครที่มีเงินก้อนทิ้งไว้นานๆไม่ได้เอาไปทำอะไรเอามาทิ้งไว้ในนี้ก็ได้นะดีกว่าอยู่นิ่งๆในบัญชีออมทรัพย์
รู้จักบัญชีฝากประจำ รู้จักบัญชีฝากประจำ
เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนสับสน เข้าใจผิดว่าฝากประจำคือการที่ฝากด้วยยอดเท่าๆกันเป็นประจำ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะ